עמוד הבית arrow פעילות ופרסומי האגודה
פעילות ופירסומי האגודה PDF הדפס דואל

מדור שאלות ותשובות בענייני שכר ותעסוקה

 המידע ניתן על ידי ורדה מאור חברת ועד אסמ"י ונציגתו בהסתדרות

 

לעניין לימודים מוכרים לגמול-הסתדרות המח"ר:

הספרנים צריכים ללמוד בקורסים מקצועיים במסגרת לימודים לתואר (באוניברסיטה או במכללה מוכרת) ולקבל בסוף השנה אישור מתאים.

כמו כן, חייבים לבדוק, לפני שנרשמים לקורס כלשהו, שהקורס נכלל במסגרת לימודית  ובמוסד לימודי המוכרים  לגמול המבוקש.

לפני הלימודים - רק המוסד המלמד יכול לתת תשובה לנ"ל; הוועדה לגמולים בהסתדרות המח"ר מאשרת לימודים רק לאחר שמתקבלות התעודות".

  ====

ניהול בספריה משולבת - תוספת ניהול:

1. בדר"כ, מנהל ספריה, גם אם היא משולבת, מקבל משכורת אחת ממעסיק אחד.  

2. כל ספרן עובד בדירוג הנקבע לו ע"פ השכלתו: הדירוג המינהלי, דירוג המח"ר ודירוג חינוך ונוער.

3. בדירוג המנהלי הדרגה המירבית למנהל ספריה ציבורית היא 11 ואילו הדרגה המירבית למנהל ספרית בי"ס היא 12.

4. בדירוג המח"ר הדרגה המירבית למנהל ספריה ציבורית היא 42 ואילו הדרגה המירבית למנהל ספרית בי"ס היא 43.

5. בדירוג חינוך ונוער, מנהל ספריה מקבל תוספת ניהול באחוזים, ע"פ גודל הישוב או גודל ביה"ס (8%, 12% או 16%) - אין הבדל באחוזים אך יכול להיות הבדל בהתאמה: בי"ס עם הרבה תלמידים לעומת ישוב קטן או להפך.

6. ספרן המקבל תפקיד ניהולי, בדר"כ ממשיך באותו דירוג שבו היה, עם התוספת המתאימה: דרגה או אחוזים (צריך לבדוק את כל האפשרויות).

7. במקרה של חלוקה מובנת של אחוזי משרה בין ספרית ביה"ס לבין הספריה הציבורית (נדיר), צריך להתאים את תוספות הניהול לכל חלק ע"פ הנ"ל.    

==== 

שאלה 1:

 רציתי לדעת מהו שכרו של מנהל ספרייה בהיקף של 50% משרה בעל  10 שנות ותק, בעל תואר ראשון, תעודת הוראה, תעודת ספרן מורשה.

תשובה 1:

 באפשרותך לפנות למועצת הפועלים הקרובה למקום מגוריך, ולבקש מהם לבדוק את תלוש המשכורת שלך,

בהתאם להודעה בענייני עובדים מס' 952/01 : ספרנים - לוח תיפקוד וגמולים, פרק ד'.

עליך לבדוק את הסעיפיםם הבאים:

- דירוג עובדי חינוך ונוער או דירוג המח"ר (לבחירתך; יש יתרונות לכאן ולכאן)

- גמול השתלמות (אם עשית)

- גמול ניהול ע"פ מעמד הספריה (גודל הישוב). 

- קצובת טלפון.

שאלה 2:

מהו היקף משרה מלאה לספרנית בי"ס? 

תשובה 2:

משרה מלאה של ספרן בבי"ס היא 42.5 ש"ש.

מקבץ שאלות 3:

 - מהי דרגת השיא בדירוג המחר למנהל ספריה ציבורית במועצה מקומית המשרתת 15.000 תושבים ומעלה?

 - מה היא הדרגה שאני אמורה להיות מדורגת היום?

 - כמנהלת הספרייה הציבורית האם מגיע לי תוספת ניהול ? ואם כן מהו אחוז גמול הניהול המגיע לי עפ"י  חוק?

- אני עובדת במתכונת  עבודה אחרי הצהרים בין השעות 14:00 - 22:00 האם מגיע לי תוספת משמרת?

 - יש לי תעודת הוראה בחינוך, האם אני יכולה לעבור לדירוג עובדי חינוך ונוער ? ואם כן מהו שיעור גמול הניהול?

- האם מגיע לי קצובת רכב עפ"י חוק

מקבץ תשובות 3:

-     ספריה במועצה מקומית מעל 15,000 תושבים : ספריה ב'

-     מתח דרגות של מנהל ספריה ב': 39-42. בדקי כמה זמן את בדרגה המינימלית ומדוע לא העלו אותך בדרגה בזמן זה. דרגה 39 היא המינימלית ואת יכולה להגיע עד לדרגה 42.

      -     בדירוג המח"ר אין גמול ניהול אלא דרגה מעל דרגות הספרנים הרגילים בספריה.

      -     התשלום לעבודה אחה"צ-ערב הוא לפי חוקי העבודה במדינה, בלי קשר לספריות.

            יש לבדוק את  התשלום המגיע במחלקת השכר במועצה או במחלקת כ"א.        

      -     ספרן הבא מהוראה רשאי לעבוד בדירוג עובדי חינוך; צריך לבדוק אם בכלל יש

            משמעות כספית למעבר, כולל זכויות אחרות.

-     אין בהסכם הספרנים חובה לקצובת נסיעות. חובת המעביד היא רק לתשלום עבור נסיעות לעבודה והחזר הוצאות נסיעה מאושרות בתפקיד.

 

מקבץ שאלות 4:

 

אני ספרנית בביה"ס קיבוצי משותף שיש בו גילאי א'-י"ב, מאחר וביה"ס הועבר לניהול     של עמותה שלקחה על עצמה את הטיפול בכיתות ז-י"ב בלבד, והיא מעוניינת          להגדיר את תפקידי ושכרי מחדש ,בהיקף של 58% בלבד ואני עושה את כל התפקידים שמפורטים להלן, אני מבקשת את עזרתך בהגדרת התפקיד והשכר שלי.

בספריה עובדים שני אנשים מנהל ספריה ואנוכי בהיקף של  כ-1.8 משרות.

אני בעלת תעודת ספרן מורשה(ללא תואר אקדמאי) שעובדת תחת הנהלת ביה"ס כבר כ-25 שנים ,בהתחלה בחינוך המיוחד,וכ-13 שנה בתפקידי בספריה.

תפקידי:

קטלוג ספרים-תוכנת ספיר, תיקון ספרים, השאלות והחזרות ספרים, סיוע לתלמידים במציאת חומר לימודי וכתיבת עבודות, סיוע למורים במציאת והכנת חומר לימודי, ארגון וסידור הספרייה, קטלוג והכנה לשימוש של ספרי לימוד עבור כל תלמידי ביה"ס א-י"ב, השאלת ספרי לימוד והחזרתם במהלך השנה ובעיקר בסוף שנת הלימודים ובחופשה,

  מקבץ תשובות 4: 

 1. להגדרת תפקיד ספרן בי"ס: תוכלי לקרוא בחוזר מנכ"ל מיוחד ה' תשמ"ט - 1989.

2. מכיוון שאת עובדת עמותה ולא עובדת המועצה האזורית, הרי שההסכם הקיבוצי שנחתם בין הרשויות המקומיות לבין ההסתדרות הכללית אינו חל עליך, אלא אם כן תתני בחוזה ההעסקה החדש שלך את ההסכם הנ"ל כחלק מחייב ממנו. בדקי את החוזה שלך על כל סעיפיו, לעומת ההסכם הנ"ל (לוח תיפקוד וגמולים - ספרנים); תוכלי למצוא אותו באתר אסמ"י.

3. ספרי לימוד : תחום זה אינו חלק מחייב לספרנים המקצועיים, ע"פ החוזר המיוחד הנ"ל. כמו כן, בחוזר המיוחד שיצא לפני שנתיים לגבי פרויקט השאלת ספרי הלימוד בביה"ס, המטלה הזו אינה חלק מספרית ביה"ס ואינה מוטלת על הספרנים.

4. שכר: עובדי עמותה חותמים על חוזה אישי ובו נקבעת המשכורת. אם אמנם תבקשי לעבוד ע"פ כלליו של ההסכם הקיבוצי של ההסתדרות, הרי ששם רשומים הקריטריונים לחישוב הדירוג והדרגה, שמהם נגזרת המשכורת, ע"פ התנאים האישיים של כל אחד.   

שאלה 5

 האם מקובל להעסיק בעל תואר שני ותעודת ספרן מוסמך

על בסיס שעות, ו ז א ת  בתעריף שהוא פחות או יותר של ס ט ו ד נ ט?

 תשובה 5 

1. בתנאי המשק כיום, מתרבים המקרים של העסקת עובדים בשכר מינימום, ללא קשר להשכלתם.

2. גם במקומות עבודה מאוגדים, העובדים תחת הסכמים קיבוציים, רבים המקרים שעובדים מתקבלים לתקופת נסיון (שנה עד שנתיים) בתנאים העומדים רק בחוקי העבודה של המדינה.
3. ארגון הספרנים והמידענים יכול לעזור רק לעובדים שהם חברי ההסתדרות הכללית (המח"ר והמעו"ף) , מפני שההסכם הקיבוצי  נחתם על ידם, ולסייע לספרנים והמידענים במוסדות להשכלה גבוהה - שם גם כן יש הסכם קיבוצי.
בתקוה לשכר הולם גם לספרנים המתחילים וגם לאלה הוותיקים,
 
 
6. העסקה על-ידי רשויות מקומיות
 .
 
עניין ה"גמולים" אינו מתחום תנאי העבודה של הספרנים אלא שייך לתנאי העבודה של עובדי רשויות מקומיות בכלל.

2. עובדי רשויות מקומיות (ומועצות אזוריות ביניהן) יכולים ללמוד לשם קבלת "גמולים" המזכים בתוספת לשכר ולפנסיה. זהו המרכיב היחיד בתוספות לשכר המוכר גם לפנסיה ולכן חשיבותו הרבה.

3.עובדים שאינם אקדמאים (בדירוג המנהלי ובדירוג חינוך ונוער) צריכים ללמוד לגמול א' 500 שעות.

4.גמול א' מורכב מקורסים שונים (המינימום לקורס מוכר הוא 60 שעות). צריך ללמוד כמחצית מהשעות "קורסים מקצועיים". רק מוסדות מסוימים מוכרים לצורך הענקת גמולים. כל מוסד שאתן רוצות ללמוד בו, ראשית תבררו אם הקורסים שלו  מוכרים לגמול. 

5. בהסתדרות המעו"ף אפשר לברר מהם הקורסים המוכרים כ"קורסים מקצועיים לספרנים" ו/או איפה ללמוד.

6. בנוסף, קיים "גמול מיוחד" (מקביל ל"גמול ב'").  זהו קורס מיוחד (מובנה) המועבר ע"י 2-3 גופים (המכללה למינהל ועוד). 

7. במחלקה למשאבי אנוש ברשות יודעים ומכירים את כל הפרטים ויכולים (וצריכים) להפנות אתכן לקורסים המתאימים. תוכלו גם להעזר בעובדים וותיקים ברשות. 

8. לעניין המימון: כעובדי רשות מקומית אתן חברות בעמותות לקידום מקצועי, ותוכלו לברר אצלם איך לקבל החזר (פעם בשנה) על הלימודים. גם את זה יודעים במש"א. 

 

7.   מהם עיקרי תפקידי הספרן בבי"ס?

 "תפקיד הספרן" מופיע בחוזר מיוחד ה' (התשמ"ט) : הספריה - מרכז המשאבים בבתי-ספר יסודיים ועל-יסודיים,

מעמוד 6 ועד הסוף.

 

.

 שאלות:

האם יש תקן לפיו נקבע היקף המשרה של מנהל ספרייה?

והאם יש איפה לראות את מרכיבי השכר של מנהלי ספרייה בדרוג עובדי הוראה?

 תשובות:

1. שכר מנהלת ספריה (דירוג ודרגה) נקבע ע"פ נתוניה האישיים : השכלה כללית, השכלה ספרנית, השתלמויות וותק בעבודה.

2. אין תקנים לספריות ציבוריות, רק הנחיות של המחלקה לספריות במשרד התרבות. תוכלי לפנות אליהם לקבל את ההנחיות (שיצאו לפני כמה שנים).

3. לספרנים שבאו מהוראה יש אפשרות לעבוד בדירג עובדי הוראה. תוכלי לראות זאת ב"לוח תיפקוד וגמולים לספרנים" הנשלח לכל חברי אס"י-אסמ"י.

 ====

 לאחר פניות רבות של ספרניות בי"ס, להלן תוצאות ברור בעניין השאלת ספרי הלימוד.

 

להלן 2 קישורים בעניין שאלות נפוצות להשאלת ספרי לימוד. ממידע זה ברור שהשאלת ספרי לימוד לא צריכה להתרחש בספריה בכלל ולא על ידי ספרנים..

http://www.education.gov.il/owl/owlnews62.htm

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Seferzol/Shot/

עידכון אחרון ( Tuesday, 18 March 2014 )
 
אסמ"י בלום 8 כפר סבא 44253. טלפון: 077-2151800, פקס: 0774340509
111