עמוד הבית arrow פעילות ופרסומי האגודה
פעילות ופירסומי האגודה PDF הדפס דואל

מדור שאלות ותשובות בענייני שכר ותעסוקה

 המידע ניתן על ידי ורדה מאור חברת ועד אסמ"י ונציגתו בהסתדרות

 

לעניין לימודים מוכרים לגמול-הסתדרות המח"ר:

הספרנים צריכים ללמוד בקורסים מקצועיים במסגרת לימודים לתואר (באוניברסיטה או במכללה מוכרת) ולקבל בסוף השנה אישור מתאים.

כמו כן, חייבים לבדוק, לפני שנרשמים לקורס כלשהו, שהקורס נכלל במסגרת לימודית  ובמוסד לימודי המוכרים  לגמול המבוקש.

לפני הלימודים - רק המוסד המלמד יכול לתת תשובה לנ"ל; הוועדה לגמולים בהסתדרות המח"ר מאשרת לימודים רק לאחר שמתקבלות התעודות".

  ====

ניהול בספריה משולבת - תוספת ניהול:

1. בדר"כ, מנהל ספריה, גם אם היא משולבת, מקבל משכורת אחת ממעסיק אחד.  

2. כל ספרן עובד בדירוג הנקבע לו ע"פ השכלתו: הדירוג המינהלי, דירוג המח"ר ודירוג חינוך ונוער.

3. בדירוג המנהלי הדרגה המירבית למנהל ספריה ציבורית היא 11 ואילו הדרגה המירבית למנהל ספרית בי"ס היא 12.

4. בדירוג המח"ר הדרגה המירבית למנהל ספריה ציבורית היא 42 ואילו הדרגה המירבית למנהל ספרית בי"ס היא 43.

5. בדירוג חינוך ונוער, מנהל ספריה מקבל תוספת ניהול באחוזים, ע"פ גודל הישוב או גודל ביה"ס (8%, 12% או 16%) - אין הבדל באחוזים אך יכול להיות הבדל בהתאמה: בי"ס עם הרבה תלמידים לעומת ישוב קטן או להפך.

6. ספרן המקבל תפקיד ניהולי, בדר"כ ממשיך באותו דירוג שבו היה, עם התוספת המתאימה: דרגה או אחוזים (צריך לבדוק את כל האפשרויות).

7. במקרה של חלוקה מובנת של אחוזי משרה בין ספרית ביה"ס לבין הספריה הציבורית (נדיר), צריך להתאים את תוספות הניהול לכל חלק ע"פ הנ"ל.    

==== 

שאלה 1:

 רציתי לדעת מהו שכרו של מנהל ספרייה בהיקף של 50% משרה בעל  10 שנות ותק, בעל תואר ראשון, תעודת הוראה, תעודת ספרן מורשה.

תשובה 1:

 באפשרותך לפנות למועצת הפועלים הקרובה למקום מגוריך, ולבקש מהם לבדוק את תלוש המשכורת שלך,

בהתאם להודעה בענייני עובדים מס' 952/01 : ספרנים - לוח תיפקוד וגמולים, פרק ד'.

עליך לבדוק את הסעיפיםם הבאים:

- דירוג עובדי חינוך ונוער או דירוג המח"ר (לבחירתך; יש יתרונות לכאן ולכאן)

- גמול השתלמות (אם עשית)

- גמול ניהול ע"פ מעמד הספריה (גודל הישוב). 

- קצובת טלפון.

שאלה 2:

מהו היקף משרה מלאה לספרנית בי"ס? 

תשובה 2:

משרה מלאה של ספרן בבי"ס היא 42.5 ש"ש.

מקבץ שאלות 3:

 - מהי דרגת השיא בדירוג המחר למנהל ספריה ציבורית במועצה מקומית המשרתת 15.000 תושבים ומעלה?

 - מה היא הדרגה שאני אמורה להיות מדורגת היום?

 - כמנהלת הספרייה הציבורית האם מגיע לי תוספת ניהול ? ואם כן מהו אחוז גמול הניהול המגיע לי עפ"י  חוק?

- אני עובדת במתכונת  עבודה אחרי הצהרים בין השעות 14:00 - 22:00 האם מגיע לי תוספת משמרת?

 - יש לי תעודת הוראה בחינוך, האם אני יכולה לעבור לדירוג עובדי חינוך ונוער ? ואם כן מהו שיעור גמול הניהול?

- האם מגיע לי קצובת רכב עפ"י חוק

מקבץ תשובות 3:

-     ספריה במועצה מקומית מעל 15,000 תושבים : ספריה ב'

-     מתח דרגות של מנהל ספריה ב': 39-42. בדקי כמה זמן את בדרגה המינימלית ומדוע לא העלו אותך בדרגה בזמן זה. דרגה 39 היא המינימלית ואת יכולה להגיע עד לדרגה 42.

      -     בדירוג המח"ר אין גמול ניהול אלא דרגה מעל דרגות הספרנים הרגילים בספריה.

      -     התשלום לעבודה אחה"צ-ערב הוא לפי חוקי העבודה במדינה, בלי קשר לספריות.

            יש לבדוק את  התשלום המגיע במחלקת השכר במועצה או במחלקת כ"א.        

      -     ספרן הבא מהוראה רשאי לעבוד בדירוג עובדי חינוך; צריך לבדוק אם בכלל יש

            משמעות כספית למעבר, כולל זכויות אחרות.

-     אין בהסכם הספרנים חובה לקצובת נסיעות. חובת המעביד היא רק לתשלום עבור נסיעות לעבודה והחזר הוצאות נסיעה מאושרות בתפקיד.

 

מקבץ שאלות 4:

 

אני ספרנית בביה"ס קיבוצי משותף שיש בו גילאי א'-י"ב, מאחר וביה"ס הועבר לניהול     של עמותה שלקחה על עצמה את הטיפול בכיתות ז-י"ב בלבד, והיא מעוניינת          להגדיר את תפקידי ושכרי מחדש ,בהיקף של 58% בלבד ואני עושה את כל התפקידים שמפורטים להלן, אני מבקשת את עזרתך בהגדרת התפקיד והשכר שלי.

בספריה עובדים שני אנשים מנהל ספריה ואנוכי בהיקף של  כ-1.8 משרות.

אני בעלת תעודת ספרן מורשה(ללא תואר אקדמאי) שעובדת תחת הנהלת ביה"ס כבר כ-25 שנים ,בהתחלה בחינוך המיוחד,וכ-13 שנה בתפקידי בספריה.

תפקידי:

קטלוג ספרים-תוכנת ספיר, תיקון ספרים, השאלות והחזרות ספרים, סיוע לתלמידים במציאת חומר לימודי וכתיבת עבודות, סיוע למורים במציאת והכנת חומר לימודי, ארגון וסידור הספרייה, קטלוג והכנה לשימוש של ספרי לימוד עבור כל תלמידי ביה"ס א-י"ב, השאלת ספרי לימוד והחזרתם במהלך השנה ובעיקר בסוף שנת הלימודים ובחופשה,

  מקבץ תשובות 4: 

 1. להגדרת תפקיד ספרן בי"ס: תוכלי לקרוא בחוזר מנכ"ל מיוחד ה' תשמ"ט - 1989.

2. מכיוון שאת עובדת עמותה ולא עובדת המועצה האזורית, הרי שההסכם הקיבוצי שנחתם בין הרשויות המקומיות לבין ההסתדרות הכללית אינו חל עליך, אלא אם כן תתני בחוזה ההעסקה החדש שלך את ההסכם הנ"ל כחלק מחייב ממנו. בדקי את החוזה שלך על כל סעיפיו, לעומת ההסכם הנ"ל (לוח תיפקוד וגמולים - ספרנים); תוכלי למצוא אותו באתר אסמ"י.

3. ספרי לימוד : תחום זה אינו חלק מחייב לספרנים המקצועיים, ע"פ החוזר המיוחד הנ"ל. כמו כן, בחוזר המיוחד שיצא לפני שנתיים לגבי פרויקט השאלת ספרי הלימוד בביה"ס, המטלה הזו אינה חלק מספרית ביה"ס ואינה מוטלת על הספרנים.

4. שכר: עובדי עמותה חותמים על חוזה אישי ובו נקבעת המשכורת. אם אמנם תבקשי לעבוד ע"פ כלליו של ההסכם הקיבוצי של ההסתדרות, הרי ששם רשומים הקריטריונים לחישוב הדירוג והדרגה, שמהם נגזרת המשכורת, ע"פ התנאים האישיים של כל אחד.   

שאלה 5

 האם מקובל להעסיק בעל תואר שני ותעודת ספרן מוסמך

על בסיס שעות, ו ז א ת  בתעריף שהוא פחות או יותר של ס ט ו ד נ ט?

 תשובה 5 

1. בתנאי המשק כיום, מתרבים המקרים של העסקת עובדים בשכר מינימום, ללא קשר להשכלתם.

2. גם במקומות עבודה מאוגדים, העובדים תחת הסכמים קיבוציים, רבים המקרים שעובדים מתקבלים לתקופת נסיון (שנה עד שנתיים) בתנאים העומדים רק בחוקי העבודה של המדינה.
3. ארגון הספרנים והמידענים יכול לעזור רק לעובדים שהם חברי ההסתדרות הכללית (המח"ר והמעו"ף) , מפני שההסכם הקיבוצי  נחתם על ידם, ולסייע לספרנים והמידענים במוסדות להשכלה גבוהה - שם גם כן יש הסכם קיבוצי.
בתקוה לשכר הולם גם לספרנים המתחילים וגם לאלה הוותיקים,
 
 
6. העסקה על-ידי רשויות מקומיות
 .
 
עניין ה"גמולים" אינו מתחום תנאי העבודה של הספרנים אלא שייך לתנאי העבודה של עובדי רשויות מקומיות בכלל.

2. עובדי רשויות מקומיות (ומועצות אזוריות ביניהן) יכולים ללמוד לשם קבלת "גמולים" המזכים בתוספת לשכר ולפנסיה. זהו המרכיב היחיד בתוספות לשכר המוכר גם לפנסיה ולכן חשיבותו הרבה.

3.עובדים שאינם אקדמאים (בדירוג המנהלי ובדירוג חינוך ונוער) צריכים ללמוד לגמול א' 500 שעות.

4.גמול א' מורכב מקורסים שונים (המינימום לקורס מוכר הוא 60 שעות). צריך ללמוד כמחצית מהשעות "קורסים מקצועיים". רק מוסדות מסוימים מוכרים לצורך הענקת גמולים. כל מוסד שאתן רוצות ללמוד בו, ראשית תבררו אם הקורסים שלו  מוכרים לגמול. 

5. בהסתדרות המעו"ף אפשר לברר מהם הקורסים המוכרים כ"קורסים מקצועיים לספרנים" ו/או איפה ללמוד.

6. בנוסף, קיים "גמול מיוחד" (מקביל ל"גמול ב'").  זהו קורס מיוחד (מובנה) המועבר ע"י 2-3 גופים (המכללה למינהל ועוד). 

7. במחלקה למשאבי אנוש ברשות יודעים ומכירים את כל הפרטים ויכולים (וצריכים) להפנות אתכן לקורסים המתאימים. תוכלו גם להעזר בעובדים וותיקים ברשות. 

8. לעניין המימון: כעובדי רשות מקומית אתן חברות בעמותות לקידום מקצועי, ותוכלו לברר אצלם איך לקבל החזר (פעם בשנה) על הלימודים. גם את זה יודעים במש"א. 

 

7.   מהם עיקרי תפקידי הספרן בבי"ס?

 "תפקיד הספרן" מופיע בחוזר מיוחד ה' (התשמ"ט) : הספריה - מרכז המשאבים בבתי-ספר יסודיים ועל-יסודיים,

מעמוד 6 ועד הסוף.

 

.

 שאלות:

האם יש תקן לפיו נקבע היקף המשרה של מנהל ספרייה?

והאם יש איפה לראות את מרכיבי השכר של מנהלי ספרייה בדרוג עובדי הוראה?

 תשובות:

1. שכר מנהלת ספריה (דירוג ודרגה) נקבע ע"פ נתוניה האישיים : השכלה כללית, השכלה ספרנית, השתלמויות וותק בעבודה.

2. אין תקנים לספריות ציבוריות, רק הנחיות של המחלקה לספריות במשרד התרבות. תוכלי לפנות אליהם לקבל את ההנחיות (שיצאו לפני כמה שנים).

3. לספרנים שבאו מהוראה יש אפשרות לעבוד בדירג עובדי הוראה. תוכלי לראות זאת ב"לוח תיפקוד וגמולים לספרנים" הנשלח לכל חברי אס"י-אסמ"י.

 ====

 לאחר פניות רבות של ספרניות בי"ס, להלן תוצאות ברור בעניין השאלת ספרי הלימוד.

 

להלן 2 קישורים בעניין שאלות נפוצות להשאלת ספרי לימוד. ממידע זה ברור שהשאלת ספרי לימוד לא צריכה להתרחש בספריה בכלל ולא על ידי ספרנים..

http://www.education.gov.il/owl/owlnews62.htm

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Seferzol/Shot/

עידכון אחרון ( Tuesday, 18 March 2014 )
 
אסמ"י בלום 8 כפר סבא 44253. טלפון: 077-2151800, פקס: 0774340509
111
Following mention points will grant a person to process the space from others and also will be finding that iPhone is relatively cheap michael kors bags lucrative, efficient additionally, the best choice. iPhone 4s system is a advanced most handset device all types of incredible features as a result it a fantastic handset device for operating a company with each day work. nike blazer With all your incredible features michael kors bags available and functionality, iPhone is distinguishable from others and stands if you are an incredible handset device for just a continuing development of any application. nike blazer pas cher SynapseIndia is known as a leading apple database development company that extensivelyexperienced and highly michael kors bag skilled android app team that believes in providing top quality with best efforts.Nike Blazer Inducing the glory, Nike Pas Cher iPhone is considered the main device for apps to start to be used upon. Then, there had been several incidences, from where the tracker app has arrived handy therefore the devices have actually been recovered. Moreover, the Nottingham michael kors bags on sale police department is reluctant in paying up the damages in for those innocent resident as they definitely believe that they have enough great alleviate this job, except for erring signal inside installed tracker on the said device. Considering the amount apps popping out inside niche for plenty of devices, whether or not it's Apple phones, Android devices or Blackberry phones, incidences like michael kors bags available however these are great example produce caution in because of the app from authentic vendors. nike blazer However, Nike Pas Cher all of these certainly really do not convey that using apps can be dangerous, but it really certainly claims that using a reduced amount of genuine apps is by and large troublesome.Online Bags Brand Blog Features about Michael Kors Bags Available on the market App Development For first time Users Russians think the method that you would celebrate 2012, very much like it'll cost you it.

nike blazer pas cher That's they dress fresh clothes for celebration, prepare huge meal having an abundance of dishes, buy lots of presents for the associates and family. Russian Christmas is well-known relating to the 7th of January. 2012 is generally celebrated with friends, also, Nike Tn Pas Cher the Christmas is traditionally celebrated with parents and family. Nike Air Max Plenty of people check out a church on Christmas Eve or begin the morning on Xmas day. Whilst in the afternoon everyone gets together in your Christmas dinner. In darkness, mostly inside villages and small towns, children include property to property signing carols, and receiving gifts and sweets. Russian many families love Year. Nike Blazer Pas Cher Build a good plan available for you and also your Russian girl dating. Make those holidays unforgettable for you two.It is almost always the only most popular holidays in Russia, Ukraine, Moldova, Pas Cher Nike Belorussia besides other countries of FSU. Several countries it's really just a national holiday together with a day off, in a few it is not necessarily official holiday, but nonetheless most celebrated in Russia and Ukraine. Nike Blazer Pas Cher This is often this is the best holiday for living space of diverse years. Nike Tn Pas Cher It is in reality a practice: all men congratulate each woman of the lives. With this subject day women typically are not able to do what's necessary in your own home: men cook, clean, arrange a holiday dinner or possibly night into the restaurant. nike blazer pas cher All ladies tomorrow receives presents, flowers, indication of affection and admiration, cards, love poems, etc. Nike Pas Cher The gifts will be required, though the attention an example may be a vey important. Actuality tends to be that day specialist showing your Russian woman over with special. Women's Day in 2013 is on its way. What's your cover your Russian women dating? It is almost always one of the most favorite holidays of Russia people. nike blazer pas cher Many start planning the Easter by preserving the Lent. The Thursday before Easter may be known as ''Clean Thursday''. Due to this day Russia women clean the homes, cook, prepare presents for Easter. The most common tradition during this particular day to dye the eggs red and bake sweet pastries, called "Kullichi''. Nike Pas Cher To the Easter morning people check out a church to your mass. They take food there which should be blessed. nike blazer pas cher Following mass, they are going back on your large Easter dinner. On that day Russian greet oneself with ''Kristos Voskres'', which signifies ''Christ is alive'', using three kisses inside cheeks. If you fly to check out your Russian girlfriend at Easter, make sure you remember these traditions. karen millen sale Every marriage requires work, dedication, numerous compromise and commitment. For more information visit Dating Russian Women Tips.Celebrate Utilizing your Russian Women DatingTo gain married to many Russian woman plus a satisfied marriage, you should celebrate these nike tn pas cher Russian holidays together it does not matter you may well be dating the Russian girl and possess married. Every marriage requires work, dedication, numerous compromise and commitment. A nike pas cher significant international marriage requires a large amount more consideration and attention simply because the obstacles how the couple faces. These obstacles is cultural and design of life difference. For this reason it cannot be overemphasized understand one another's cultures and traditions. nike blazer pas cher Christmas season will be the great aspect to any culture. Let's know more about the preferred holidays of Russian as well as Ukraine girls.Russians think the way you would celebrate 2012, just like it will cost you it. This is why they dress fresh clothes for celebration, prepare huge meal that have an abundance of dishes, purchase numerous presents for good friends and family. Russian Christmas is well known on the 7th of January. 2012 are frequently celebrated with friends, also, the Christmas is traditionally celebrated with parents and family. Lots of folks look for a church on Christmas Eve or begin the morning on Xmas day. nike blazer pas cher Within afternoon everyone gets together for ones Christmas dinner. Throughout the night, mostly inside villages and small towns, children include property to property signing carols, and receiving gifts and sweets. Russian many families love Year. Make a great idea for yourself and then your Russian girl dating. Make those holidays unforgettable in every case two.